וועדת היגוי - העתק

תאריך:

מפגש עבודה ועידכון 19/02/2020 20:00 עד 22:00   
12/05/2020 20:00 עד 22:00   
27/08/2020 20:00 עד 20:00   

מקום:

מתנס בנימינה

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

סוכני שינוי

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

בניית הנהגה מובילת דרך, בעלת שאר רוח ועמדה בתחום היהדות הישראלית, וכזו שתייצג את מגוון האוכלוסיה במושבות

יעדים
השתתפות של תושבים ממגוון זרמים, בני בנימינה וגבעת עדה , ותיקים וחדשים
15 חברים בוועדת ההיגוי
השתתפות של תושבים בעלי נסיון של עשייה ולימוד תחום התרבות היהודית

לווי תכנית ניצנים על פעילותה והצוות המוביל שלה, ותדאג לקיימות התכנית והטמעתה לאורך זמן ברשות.

יעדים
הקמת ציוותי עבודה על פי תחומים

ליווי , יעוץ ושיתוף בבניית תכנית העבודה וקבלת החלטות אסטרטגיות לקיימות התכנית

יעדים
מעורבות בבנית תכנית אסטרטגית לניצנים בנימינה גבעת עדה

מדדי הצלחה:

  • השתתפות של לפחות 75% מחבר הןוועדה בפגישות
  • קיום 4 פגישות שנתיות לפחות
  • מעורבות של חברי הוועדה בפעילות התכנית לאורך כל השנה

רציונל:

תוכן:

מפגשים תלת חודשיים, במהלכם מקבלים החברים עידכון על הנעשה בשטח ועל תוכניות עתידיות, דיון על מימוש מטרות העל, הרלוונטיות שלהן ודיוקן

תמונות:

ספקים:

הסברים:

מפגש 3 השנה של וועדת ההיגוי, פתחנו בלימוד ושיח על עתיד תכנית ניצנים ברשות. השתתפו 14 מתוך 18 חברי הועדה

תובנות:

1. יש לצרף נציגים מגבעת עדה.
2. לצרף כוחות חדשים וצעירים לועדת ההגוי.
3. לשוחח עם חברים שלא מגיעים למפגשים לגבי המשך השתתפותם בועדה.
4. להביא מנחה חיצוני להעשרה והשראה.

תקציב כולל:

עד 2,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

פעילים ומתנדבים

גופים שותפים:

מקומי:
מתנ"ס
מועצה
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי